предыдущий документ | следующий документ

 

 

Витяг з протоколу № 9
розпорядчого засідання спецколегіі
Харківського облсуду 18.02.36

 

В складі голови Дмитрука і членів колегii Фадеєва та Шевченка при секретарі Татар при участі прокурора Мороза. Доповідач т. Мороз

 

Заслухали: справу № 147 по звинуваченню Кореца Мусія Абрамовича за ст.97 карного кодексу УРСР. Справу одержано 25.01.36 р.

Ухвалили: Вважати, що попереднє слідство проведене з достатньою повнотою. Злочин кваліфіковано вірно. Оскільки в справі є матеріали, які не можуть обговорюватись у відкритому засіданні, справу призначити до слухання в закритому засіданні на 26.02.36 р. о 10 ранку в м.Харкові. Беручи до уваги, що матеріали справи носять виключно таємний характер та керуючись директивним листом нарсуду та прокуратури Союзу за № 23 від 13.06.35 р. справу слухати без участі сторін. Списки свідків затвердити. Засіб запобігання залишити попередній — утримання під вартою.

 

Татар

 

 

Выписка из протокола № 9
организационного заседання спецколлегии
Харковского облсуда 18.02.36

 

В составе председателя Дмитрука и членов коллегии Фадеева и Шевченко с секретарем Татар с участием прокурора Мороза. Докладчик т.Мороз

 

Слушали: дело № 147 по обвинению Кореца Моисея Абрамовича по ст.97 Уголовного кодекса УССР. Дело получено 25.01.36 г.

Постановили: Считать, что предварительное следствие проведено с достаточной полнотой. Преступление квалифицировано правильно. Поскольку в деле есть материалы, которые не могут обсуждаться на открытом заседании, дело назначить к слушанию в закрытом заседании, дело назначить к слушанию в закрытом заседании на 26.02.36 г. в 10 [час.] утра в г.Харкове. Принимая во внимание, что материалы дела носят исключительно закрытый характер и руководствуясь директивным письмом нарсуда и прокуратуры Союза за № 23 от 13.06.35 г. дело слушать без участия сторон. Списки свидетелей утвердить. Меру пресечения оставить прежней — содержание под стражей.

 

Татар

 

 

Другие документы "Дела УФТИ"

 

Источник: Ю.В.Павленко, Ю.Н.Ранюк, Ю.А.Храмов. "Дело" УФТИ. 1935-1938.
Киев: "Феникс", 1998, с.185-186.