предыдущий документ | следующий документ

 

 

Харківський обласний комітет КП(б)У.
Протокол № 91 пункт 15 закритого засідання бюро
від 14 жовтня 1935 р.

 

Слухали: Український фізико-технічний інститут. Доп. т. Мусульбас.

Ухвалили:

1. Відмітити значну засміченість Українського фізико-технічного інституту класово ворожими та контрреволюційними елементами.

2. В зв'язку з цим вважати за потрібне провести очистку інституту, в зв'язку з чим поставити питання перед ЦК КП(б)У та Наркомтяжпромом про виділення спеціального представника для участі в проведенні очистки інституту від класове ворожих елементів.

 

Секретар обкому           Мусульбас

 

 

перевод на русский язык:

 

 

Харьковский областной комитет КП(б)У.
Протокол № 91 пункт 15 закрытого заседання бюро
от 14 жовтня 1935 г.

 

Слушали: Украинский физико-технический институт. Док. т.Мусульбас.

Постановили:

1. Отметить значительную засоренность Украинского физико-технического института классово враждебными и контрреволюционными элементами.

2. В связи с чем считать необходимым провести чистку института, в связи с чем поставить вопрос перед ЦК КП(б)У и Наркомтяжпромом о выделении специального представителя для участия в проведении чистки института от классово враждебных элементов.

 

Секретарь обкома           Мусульбас

 

 

Другие документы "Дела УФТИ"

 

Источник: Ю.В.Павленко, Ю.Н.Ранюк, Ю.А.Храмов. "Дело" УФТИ. 1935-1938.
Киев: "Феникс", 1998, с.187.